Stortinget - Møte onsdag den 17. oktober 2012 kl. 10

Dato: 17.10.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.13.