Stortinget - Møte onsdag den 7. november 2012 kl. 10

Dato: 07.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.22.