Stortinget - Møte torsdag den 23. mai 2013 kl. 10

Dato: 23.05.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:12]

  Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 14. mai 2013)

 • Sak nr. 2 [12:25:25]

  Interpellasjon fra representanten Knut Arild Hareide til utenriksministeren:
  «I 2014 vil store utenlandske styrker trekkes ut fra Afghanistan. Det vil endre situasjonen i Afghanistan sterkt, men også gi regionale ringvirkninger. Det gjelder ikke minst i Afghanistans naboregion, Kashmir, hvor befolkningen stadig lider under en uløst konflikt som har vart siden 1947. Både fra Pakistans og Indias side er det i de siste årene gjort en del for å dempe konfliktnivået, men også de siste månedene har vi sett dødelige trefninger langs kontrollinjen. I regionen er det uttalt frykt for en fornyet bølge av vold og terror i Kashmir etter 2014.
  Hva er utenriksministerens vurdering av de regionale konsekvensene av den varslede uttrekking av utenlandske styrker fra Afghanistan – ikke minst med hensyn til utviklingen i Kashmir og i forholdet mellom Pakistan og India mer generelt – og hva kan Norge og det internasjonale samfunn bidra med for å fremme en positiv utvikling og konfliktløsning?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.09.