Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10

Dato: 20.10.2015

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:22:50]

Referat

  • 1.(24)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell om midlertidig bevæpning av politiet (Dokument 8:9 S (2015–2016))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.

  • 2.(25)

    Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap (Dokument 8:10 S (2015–2016))

    Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.