Stortinget - Møte onsdag den 22. mars 2017

Dato: 22.03.2017
President: Marit Nybakk

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.33.