Stortinget - Møte onsdag den 16. november 2016

Dato: 16.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet 14.52.