Stortinget - Møte onsdag den 30. januar 2019

Dato: 30.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.17.