Stortinget - Møte onsdag den 15. mai 2019

Dato: 15.05.2019
President: Morten Wold

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.40.