Stortinget - Møte mandag den 1. oktober 2018

Dato: 01.10.2018

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.19.