Stortinget - Møte fredag den 2. oktober 2020

Dato: 02.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.31.