Stortinget - Møte mandag den 5. oktober 2020

Dato: 05.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.02.