Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:106 (2007-2008)
  • Dato: 30.04.2008
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
30. april 2008