Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils T. Bjørke om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift

Innhald

Til Stortinget
7. februar 2019

Siv Mossleth

Willfred Nordlund

Geir Pollestad

Liv Signe Navarsete

Geir Inge Lien

Nils T. Bjørke