Representantforslag om endringer i straffelovens regler om tvangsinngåelse av religiøse ekteskap

Dette dokument

  • Representantforslag 94 L (2020–2021)
  • Frå: Per-Willy Amundsen, Peter Frølich, Lene Vågslid, Jenny Klinge, Petter Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og Solveig Schytz
  • Sidetal: 1

Innhald

Til Stortinget
21. januar 2021

Per-Willy Amundsen

Peter Frølich

Lene Vågslid

Jenny Klinge

Petter Eide

Geir Sigbjørn Toskedal

Solveig Schytz