Representantforslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning

Dette dokument

  • Representantforslag 251 S ( 2020–2021)
  • Kjeldedokument: Dokument 8:251 S ( 2020–2021)
  • Frå: Karin Andersen, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård
  • Sidetal: 3

Innhald

Til Stortinget
8. april 2021

Karin Andersen

Mona Fagerås

Freddy André Øvstegård