Referatsaker

Storting torsdag den 28. mars 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (221)

  Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon
  Dokument 3:8 (2018-2019)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 2. (222)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene
  Dokument 3:9 (2018-2019)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 3. (223)

  Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen
  Dokument 4 (2018-2019)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 4. (224)

  Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
  Dokument 4:1 (2018-2019)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 5. (225)

  Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2018
  Dokument 7:1 (2018-2019)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 6. (226)

  Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018
  Dokument 13 (2018-2019)

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen

 • 7. (227)

  Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018
  Dokument 17 (2018-2019)

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen