Grønne obligasjoner

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om grønne europeiske obligasjoner.

Europakommisjonen la 6. juli 2021 fram forslag til en forordning om grønne europeiske obligasjoner. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslaget vil innføre en frivillig standard for både private og statlige utstedere av obligasjoner. Målet er å oppgradere og øke miljøambisjonene på markedet for grønne obligasjoner. Dette skal også bidra til at investorer lettere skal kunne se at obligasjonene er bæredyktige og dermed redusere faren for grønnvasking. Samtidig la Kommisjonen fram en strategi for bæredyktig finansiering.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 17.08.2021 13:03 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)391