Revisjon av batteriforordningen

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om revisjon av batteriforordningen

Europakommisjonen la 10. desember 2020 fram forslag til en revisjon av batteriforordningen. Kommisjonen skriver i forslaget at målet er å modernisere lovgivningen på området som en integrert del av EUs grønne giv. Kommisjonen viser til at utvikling og produksjon av batterier er strategisk nødvendig i forbindelse med omstilling til ren energi. Det er spesielt viktig for elbilsatsingen. Forslaget skal bidra til rammer som gir insentiver til å investere i utvikling og produksjon av batterier. Det skal sikre at gjenvinningsmarkedene fungerer bedre, og det skal også bidra til å redusere sosial og miljømessig risiko gjennom hele livssyklusen til batteriene.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 08.02.2021 13:32 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2020)798