22. juli-redegjørelsen

Komiteen som skal behandle 22. juli-redegjørelsen ble konstituert 23. november. Knut Arild Hareide er komiteens leder, Jan Bøhler er første nestleder og Anders Anundsen er andre nestleder.

Knut Arild Hareide, komiteens leder.
Knut Arild Hareide, komiteens leder.

Torsdag 10. november holdt justisministeren og forsvarsministeren en redegjørelse i Stortinget om angrepene 22. juli. Det ble bestemt at en særskilt komite skal behandle saken videre.

23. november ble komiteen – den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli – konstituert.

Oversikten over komitémedlemmene finnes på komiteens side

Komiteen er oppretttet med hjemmel i Stortingets forretningsorden § 14, første ledd.

Valgkomiteen fikk i oppdrag å oppnevne komiteen, og den leverte sin innberetning 16. november.

Les redegjørelsen fra daværende justisminister og forsvarsminister.

Se redegjørelsen i video-arkivet.

Saken vil komme opp til debatt i Stortinget etter at komiteen har behandlet saken og avgitt sin innstilling.

Følg saken på sakssiden.


Sist oppdatert: 25.11.2011 14:00