Nordiske og baltiske parlamentspresidenter. Her fotografert under en samling på Lillehammer i august 2017. Foto: Stortinget.

Nordiske og baltiske parlamentspresidenter. Her fotografert under en samling på Lillehammer i august 2017. Foto: Stortinget.

Nordisk-baltiske parlamentspresidenter til Kina

Stortingspresident Olemic Thommessen reiser til Kina på offisielt besøk sammen med sine nordiske og baltiske kolleger. Formålet med besøket er å styrke forbindelsene mellom de nordisk-baltiske parlamentene og den kinesiske folkekongressen. 

Det offisielle besøket, der parlamentspresidenter fra alle NB8-land deltar – bortsett fra Danmark – er koordinert av den finske parlamentspresidenten, Maria Lohela. Besøket finner sted 7.11. januar.

De nordisk-baltiske parlamentspresidentene har gjennom de siste årene jobbet for å fremme felles interesser og verdier internasjonalt. Tidligere har parlamentspresidentene blant annet reist til Ukraina, Georgia og USA for å skape tettere dialog mellom parlamentene i NB8-gruppen og andre parlamenter.

NB8, eller Nordic-Baltic Eight, er et regionalt samarbeid mellom landene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige, både på regjeringsnivå og på parlamentsnivå.

– De nordisk-baltiske landene tilhører samme region, deler demokratisk verdigrunnlag og møter mange av de samme utfordringene. I internasjonal sammenheng er vi relativt små, men sammen er vi en større regional kraft. Det er derfor naturlig for oss å samarbeide tett – også utenfor egen region, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Felles tilnærming

Formålet med felles-besøket til Kina er å styrke dialogen mellom de nordisk-baltiske parlamentene og folkekongressen.

– Vårt besøk til Kina åpner for felles informasjonsutveksling, noe som kan bidra til tettere koordinering og en felles tilnærming til viktige internasjonale problemstillinger. Dette er viktig i en tid med raske omveltninger og store regionale og globale utfordringer som for eksempel situasjonen i Ukraina, den spente situasjonen på den koreanske halvøya og arktiske spørsmål, sier Thommessen.   

På programmet står blant annet et møte med presidenten for Den nasjonale folkekongressen, Zhang Dejiang. I byen Chengdu skal parlamentspresidentene i tillegg møte ledere fra flere provinser, inkludert Sichuan og Yunnan.

– I løpet av dette besøket får vi anledning til å drøfte en rekke saker med det kinesiske vertskapet, herunder betydningen av multilateralt institusjonelt samarbeid, samarbeid innen klima og miljø, regional fred og sikkerhet samt menneskerettigheter og demokrati, sier Thommessen.  

Et bidrag i dialogen med Kina

I desember 2016 ble forholdet mellom Norge og Kina normalisert, både politisk og diplomatisk.

– I arbeidet med å utvikle forholdet mellom Norge og Kina er også gode relasjoner mellom parlamentene viktig, sier Olemic Thommessen, og legger til at et bredere format som det nordisk-baltiske er også et positivt og komplementært bidrag til Norges bilaterale relasjon til Kina.


Sist oppdatert: 03.01.2018 13:55