Jens Stoltenberg i møte med utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Stortinget.

Jens Stoltenberg i møte med utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Stortinget.

Jens Stoltenberg i møter på Stortinget

NATOs mål om at alle medlemsland skal bruke to prosent av BNP på forsvar var et sentralt tema da NATO-sjefen møtte utenriks- og forsvarskomiteen 5. februar.

Mandag 5. februar var NATOs generalsekretær på offisielt besøk til Stortinget.

Etter et møte med stortingspresident Olemic Thommessen på hans kontor og signering av Stortingets gjestebok, hadde Stoltenberg møte med utenriks- og forsvarskomiteen (UFK).

To prosent av BNP

Blant temaene som ble berørt i dette møtet, var NATOs pågående omstilling, alliansens rolle i forskjellige konfliktområder og Wales-vedtaket fra 2014 om at medlemslandenes forsvarsutgifter skal bevege seg mot to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen et tiår.

– Økonomisk byrdefordeling mellom medlemslandene er et helt sentralt tema i NATO, og Stoltenberg er selv svært engasjert i saken. Ettersom komiteen har ansvaret for bevilgningene til forsvarssektoren, ble dette naturlig nok et svært viktig samtalepunkt under møtet, sier komitéleder Anniken Huitfeldt etter møtet.

Andre besøk som NATO-sjef

Dette er andre gang Stoltenberg gjester Stortinget som NATO-sjef. Forrige gang var i juni 2015.
Jens Stoltenberg ble valgt til NATOs 13. generalsekretær i 2014.

Stoltenberg var fast møtende vara til Stortinget i perioden 1989 til 1993. I 1993 ble han valgt inn på eget mandat. Les Jens Stoltenbergs biografi.


Sist oppdatert: 05.02.2018 16:57