#ikkeimittparlament

I forbindelse med markeringen av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november, lanserer Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) i Helsinki en kampanje med emneknaggen #notinmyparliament (#ikkeimittparlament).

Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.
Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

Delegasjonslederen for Stortingets delegasjon til PACE, Ingjerd Schou (H), håper kampanjen kan skape oppmerksomhet og bidra til å bekjempe vold mot kvinnelige parlamentarikere.

I en undersøkelse foretatt nylig av Den interparlamentariske union, i samarbeid med PACE, ble 123 kvinnelige parlamentarikere i 45 ulike land intervjuet om deres erfaringer. Funnene er nedslående, mener Schou, som var til stede under lanseringen av PACEs kampanje #notinmyparliament, under møtet i PACEs Faste komité i Helsinki 23. november. De intervjuede rapporterer følgende om erfaringer fra perioden som folkevalgte:

  • 85,2 prosent hadde blitt utsatt for psykologisk vold
  • 46,9 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt og vold
  • 58,2 prosent hadde blitt rammet av trakassering på internett og i sosiale medier
  • 67,9 prosent hadde blitt utsatt for kommentarer knyttet til utseende og stereotypier
  • 24,7 prosent hadde blitt utsatt for seksuell vold
  • 14,8 prosent hadde blitt utsatt for fysisk vold.

Se kampanjevideo

Kvinner mest utsatt

– Vi vet at kvinner som deltar i politikk og offentlig debatt er mer utsatt for hets og sjikane enn mannlige kollegaer. Dette truer ikke bare kvinners grunnleggende trygghet, det rammer også ytringsfriheten deres og muligheten til å delta i politikken på lik linje med menn. At så mange også har blitt utsatt for fysisk og seksuell vold er urovekkende og et alvorlig demokratisk problem, uttaler Schou.

På PACE-møtet deltok blant annet den finske utenriksministeren, Timo Soini. Finland har formannskapet i Europarådets ministerkomité fra 21. november i år til 17. mai neste år. En av de tre hovedprioriteringene for den finske formannskapet er kvinner og likestilling, herunder bekjempelse av vold mot kvinner.

Istanbulkonvensjonen

Medlemslandenes oppfølging av Europarådets konvensjon for bekjempelse av vold mot kvinner og i nære relasjoner, Istanbulkonvensjonen, er noe de vil fokusere på spesielt. Norge markerer i år ett års ratifisering av Istanbulkonvensjonen, og skal rapportere på oppfølgingen i 2020.

Les også: Kvinnelige europeiske politikere utsatt for seksuell trakassering og vold

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) 


Sist oppdatert: 23.11.2018 14:37