Den norske delegasjonen ved minnesteinen for norske sjøfolk i Halifax. Fra venstre: Erlend Wiborg, Marianne Marthinsen, Trond Helleland, Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete, Kari Elisabeth Kaski og Sverre Myrli. Foto: Stortinget

Den norske delegasjonen ved minnesteinen for norske sjøfolk i Halifax. Fra venstre: Erlend Wiborg, Marianne Marthinsen, Trond Helleland, Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete, Kari Elisabeth Kaski og Sverre Myrli. Foto: Stortinget

NATO PA ønsket norske perspektiver velkommen

Stortinget var solid representert da NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i Halifax i Canada 16.–19. november. 

Norge fikk mye oppmerksomhet for øvelsen Trident Juncture, som ble avholdt tidligere i måneden, og delegasjonen markerte seg med synspunkter på forsamlingens resolusjon om nordområdene. Christian Tybring-Gjedde og Liv Signe Navarsete ble valgt til nye tillitsverv i sine komiteer.

Fra Stortinget deltok delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde (FrP), nestleder Liv Signe Navarsete (Sp), Trond Helleland (H), Marianne Marthinsen (A), Sverre Myrli (A), Erlend Wiborg (FrP) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

Liv Signe Navarsete stiller spørsmål til NATOs visegeneralsekretær Rose Gottemoeller under plenumssesjonen mandag 19. november. Foto: Stortinget.

På NATO PAs årlige sesjoner drøftes og vedtas rapporter og resolusjoner om temaer av sikkerhetspolitisk betydning for NATOs medlems- og partnerland. Årets resolusjoner handlet til dels om tradisjonelle temaer som økonomisk byrdefordeling internt i NATO og konflikten med Russland, men også om energisikkerhet i Europa, den politiske situasjonen i Nord-Afrika, romindustrien, cybersikkerhet og en rekke andre temaer.

– Seriøs og relevant organisasjon

– Bredden av saker som ble diskutert under sesjonen understreker at NATO PA er en seriøs og relevant organisasjon som evner å tilpasse seg nye sikkerhetspolitiske utfordringer, sier delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde.

Et rapportutkast og et resolusjonsutkast om NATOs rolle i nordområdene fikk særlig oppmerksomhet fra den norske delegasjonen. Sverre Myrli og Marianne Marthinsen foreslo flere endringer for å bringe den foreslåtte teksten mer i tråd med norske perspektiver og interesser. Forslagene ble tatt godt imot, og ble vedtatt av forsamlingen på sesjonens siste dag.

– Det er økende oppmerksomhet rundt sikkerhetssituasjonen i nord i NATO PA, og det er veldig positivt. Det er for eksempel svært velkomment at NATO nå etablerer en kommandostruktur som gjør det mulig å operere i Nord-Atlanteren. Men for den norske delegasjonen har det vært avgjørende å få de andre parlamentarikerne til å forstå skillet mellom en forsvarsallianses rolle i nordområdene, og hva som er sivile oppgaver som landene selv har ansvar for – slik som søk og redning, sier Marianne Marthinsen.

NATOs visegeneralsekretær Rose Gottemoeller holder innlegg under plenumssesjonen mandag 19. november. Foto: Stortinget.

– At vi, til tross for sanksjonene, har et velfungerende sivilt samarbeid med russerne om søk og redning i nord betyr mye, særlig når situasjonen ellers er så anspent mellom NATO og Russland. Det var en forståelse vi jobbet med og klarte å få gehør for, legger hun til.

Trident Juncture

Under plenumssesjonen mandag 19. november deltok blant annet Canadas forsvarsminister Harjit Sajjan og NATOs visegeneralsekretær Rose Gottemoeller. Etter en engasjert innledning svarte Gottemoeller på spørsmål fra forsamlingen. Hun viet blant annet mye oppmerksomhet til den omfattende NATO-øvelsen Trident Juncture, som nylig ble avholdt i Norge. Gottemoeller betegnet øvelsen som en «oppvåkning» for mange av alliansens medlemsland som ikke er vant til å øve under kalde forhold.

Under plenumssesjonen ble også det britiske parlamentsmedlemmet Madeleine Moon (Labour) valgt til ny president i NATO PA for de neste to årene. Også norske delegasjonsmedlemmer fikk forsamlingens tillit: Delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde ble valgt til rapportør i NATO PAs Economics and Security Committee, mens nestleder Liv Signe Navarsete ble valgt til nestleder i Political Committee.

Halifax ligger i provinsen Nova Scotia ved den canadiske Atlanterhavskysten, og byen har vært viktig i norsk maritim historie. Søndag 19. november tok den norske delegasjonen turen ned til havneområdet i et høstkaldt vær, og la ned blomster på minnesteinen over norske sjøfolk som omkom i konvoifarten over Atlanterhavet under 2. verdenskrig.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling


Sist oppdatert: 21.11.2018 16:22