Den norske delegasjonen under forumet på National Defense University. F.v.: Trond Helleland, Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete, Hårek Elvenes og Erlend Wiborg. Foto: Stortinget.

Den norske delegasjonen under forumet på National Defense University. F.v.: Trond Helleland, Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete, Hårek Elvenes og Erlend Wiborg. Foto: Stortinget.

Stortingsdelegasjon drøftet sikkerhetspolitikk i Washington

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på forsamlingens årlige  «Parliamentary Transatlantic Forum» i Washington D.C. 10.12. desember. 

Fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling stilte delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde (FrP), nestleder Liv Signe Navarsete (Sp) og medlemmene Trond Helleland (H), Hårek Elvenes (H) og Erlend Wiborg (FrP).

Likheter og forskjeller i sikkerhetspolitisk tenkning

Hensikten med forumet er å identifisere likheter og forskjeller i sikkerhetspolitisk tenkning på de to sidene av Atlanterhavet, og å utforske hvordan USA og Europa kan komme hverandre i møte der det hersker uenigheter. Tematikken spente i år som vanlig bredt, med ti tematiske bolker spredt over to tettpakkede dager. Vedvarende utfordringer fra Russland, Iran og Kina og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Midtøsten, Afghanistan og Stillehavsregionen ble utførlig diskutert.

– Alt henger sammen med alt. Å høre dyktige, kunnskapsrike innledere snakke om tema som både er viktige hver for seg, og enda viktigere sett i sammenheng, tydeliggjør de sikkerhetspolitiske rammene som Norge beveger seg innenfor, sier Liv Signe Navarsete.

Utviklingen det siste året

To bolker gikk spesifikt inn på utviklingen det siste året. Amerikanske eksperter og kongressmedlemmer redegjorde for hvilken betydning kongressvalget i USA i november  der demokratene overtok flertallet i Representantenes hus fra republikanerne  vil påvirke amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk.  Det er stor uenighet blant demokrater og republikanere om enkelte saker, ikke minst om president Trumps uttreden av atomavtalen med Iran. Oppslutningen om NATO er imidlertid stor på tvers av det amerikanske politiske spekteret, og de fleste antydet at Trumps tidvise utfall mot alliansen ikke vil endre dette. 

En egen bolk var også avsatt til amerikansk handelspolitikk, og president Trumps innføring av tollmurer både mot allierte og ikke-allierte land tidligere i år. Representantene for amerikanske myndigheter fikk her en rekke kritiske innvendinger fra flere av de europeiske delegasjonene.

–  Mer enn kuler og krutt

– Årets forum tydeliggjorde at sikkerhets- og forsvarspolitikk er mer enn kuler og krutt. At Trump-administrasjonens handelspolitikk diskuteres på et sikkerhetspolitisk forum, er illustrerende, sier Christian Tybring-Gjedde.

Delegasjonen på arbeidsbesøk hos ambassadør Kåre Aas (nr. 2 f.h.) sammen med den politiske kommentatoren Boris Epshteyn (nederst t.h.) og Heather A. Conley (nederst t.v.). Foto: Stortinget.
Delegasjonen på arbeidsbesøk hos ambassadør Kåre Aas (nr. 2 f.h.) sammen med den politiske kommentatoren Boris Epshteyn (nederst t.h.) og Heather A. Conley (nederst t.v.). Foto: Stortinget.

Mandag 10. desember tok Norges ambassadør til USA, Kåre R. Aas, imot Stortingets delegasjon til en arbeidsmiddag i sin residens. På middagen deltok også to eksterne gjester: Den politiske kommentatoren Boris Epshteyn, som tidligere var en av president Trumps kommunikasjonssjefer, og forskeren Heather A. Conley, som i motsetning til Epshteyn er svært kritisk til Trump til tross for at også hun har et ståsted på republikansk side.  Epshteyn mener at en presidents oppgave i hovedsak er å sette sitt eget land først, mens Conley mener at Trump sår tvil om USAs allianser på en måte som er skadelig også for landet selv.

– En viktig del av NATO PA-delegasjonens reiser består å møte folk med ulike perspektiver. Enten man er enig eller uenig i Trumps politikk, er det avgjørende viktig for USAs allierte å møte folk som støtter ham, og å få et innblikk i hvordan de tenker. Middagen hos ambassadør Aas ble i så måte nok et faglig høydepunkt, med en engasjert diskusjon rundt bordet, sier Tybring-Gjedde.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling 


Sist oppdatert: 13.12.2018 12:39