Tettere samarbeid med ASEAN

Stortinget styrket denne uken sitt samarbeid med parlamentariske kolleger i Sør-Øst Asia da leder og nestleder for Stortingets Asia-delegasjon deltok på ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling AIPA i Bangkok.

Stortingets delegasjon til ASEAN, Helge André Njåstad og Elin R. Agdestein. Foto: Stortinget.
Stortingets delegasjon til ASEAN, Helge André Njåstad og Elin R. Agdestein. Foto: Stortinget.

– Dette er andre gang Stortinget deltar som gjest på AIPAs generalforsamling. Vi deltok også under Singapores formannskap i fjor. Vår deltakelse og vårt tydelige ønske om tettere samarbeid med ASEAN møter stor entusiasme og stort engasjement hos våre sør-øst asiatiske kolleger, sier delegasjonsleder Elin R. Agdestein (H).

ASEAN og Norge

ASEAN er en samling av ti land i Sør-Øst Asia. Samlet sett utgjør de i dag Norges tredje største handelspartner på tjenester og fjerde største på varer.

Norge har historisk sett hatt et svært langt og tett nærvær i ASEAN-regionen, både gjennom viktige bidrag til freds- og forsoningsarbeid og bred tilstedeværelse av norsk næringsliv i ulike land. I 2015 ble dette samarbeidet formalisert ved at Norge og ASEAN inngikk et såkalt sektordialogpartnerskap. Dette styrker den politiske dialogen og konkretiserer samarbeidet gjennom nye prosjekter. Det er denne type samarbeid Stortinget nå ønsker å bidra til gjennom tettere dialog også med de nasjonale parlamentene i ASEAN-landene.

Mulighet for fast observatørplass

Møtet i Bangkok var spesielt viktig siden AIPA vedtok nye retningslinjer for gjester og observatører. Disse vil kunne åpne opp for at Stortinget nå kan søke om fast observatørplass før neste års AIPA-forsamling i Vietnam.

– Norge har allerede et tett samarbeid med ASEAN på regjeringsnivå. Vi ønsker nå å gi dette en sterkere parlamentarisk dimensjon. Vi var i Thailand derfor opptatt av å fremme Stortingets ønske om fast observatørplass i AIPA. Vi ønsker å fokusere samarbeidet vårt med AIPA på enkeltsaker som er av stor betydning både for Norge og ASEAN, sier Helge André Njåstad (FrP), nestleder for Stortingets Asia-delegasjon.

– Med den utviklingen vi nå ser globalt er det ekstra viktig at ny politikk og nye samarbeidsformer forankres i våre respektive nasjonale parlament. Dette gir arbeidet vårt regionalt og globalt økt demokratisk legitimitet. Dette var våre ASEAN-kolleger også svært opptatt av, i deres tilfelle særlig styrking av båndene mellom ASEAN på regjeringsnivå og parlamentarikerforsamlingen AIPA, fortsetter Agdestein.

Videre samarbeid med AIPA

Agdestein holdt et innlegg under den formelle åpningen av AIPA-forsamlingen, noe som ble høyt verdsatt. Hun la i innlegget vekt på de tette relasjonene mellom ASEAN og Norge og presenterte noen foreløpige ideer for det videre samarbeidet med AIPA.

– Med åpne økonomier deler Norge og ASEAN viktige verdier som en regelstyrt verdensorden og felles interesser som bærekraftig utvikling. Det er avgjørende at vi fortsetter å stå sammen med ASEAN om å verne om det multilaterale samarbeidet i alle dets former. Jeg fremmet også ønsket om å basere vårt fremtidige samarbeid med AIPA på konkrete temaer som hav, marin forsøpling og grønne energiløsninger, hvor vi alle kan bidra med kunnskap, kompetanse og løsninger sammen, avslutter Agdestein.

Bilaterale møter

Elin R. Agdestein i møte med delegasjon fra Malaysia. Foto: Stortinget.
Elin R. Agdestein i møte med delegasjon fra Malaysia. Foto: Stortinget.

I marginen av AIPA-sesjonen holdt Stortinget bilaterale møter med flere av de nasjonale AIPA-delegasjonene. Formålet var å høre hvilke samarbeidstemaer- og former de ser for seg som mest relevante i møtet med Stortinget i AIPA-sammenheng, men også ideer for ulikt bilateralt samarbeid fremover.

Stortingets delegasjonen benyttet også anledningen til å treffe norsk næringsliv for å høre mer om den politiske og økonomiske situasjonen i Thailand. Delegasjonsleder foretok i tillegg et bedriftsbesøk hos den norske smykkebedriften Felicia for bedre å forstå det thailandske og regionale markedet.


Sist oppdatert: 30.08.2019 13:51