Stortinget er vertskap for stor nordområde-konferanse i Bodø

Parlamentarikere fra EU, Norge, Russland og Island samles i Bodø 19.20. november til Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum. Samarbeid innen transport, miljø, helse og kultur står på dagsordenen.

Illustrasjon: Stortinget.
Illustrasjon: Stortinget.

Les Tone W. Trøens åpningstale

– EU, Island og Russland er viktige samarbeidspartnere for oss, og er våre nærmeste naboer. Vi har felles interesser i mange saker. Samarbeidet innen Den nordlige dimensjon er viktig for å styrke den bærekraftige og økonomiske utviklingen i nordområdene, sier stortingspresident Tone W. Trøen. Hun åpner konferansen tirsdag 19. november.

Den nordlige dimensjon ble opprettet i 1999 for å knytte EU tettere til det regionale samarbeidet i nordområdene. Samarbeidet foregår gjennom konkrete prosjekter og ekspertsamarbeid innen temaene miljø, helse, transport og kultur.

Til konferansen kommer blant andre samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, visepresident Othmar Karas fra Europaparlamentet og visepresident Olga Epifanova fra Statsdumaen i Russland. I anledning 20-årsjubileumet for Den nordlige dimensjon kommer den tidligere finske statsministeren Paavo Lipponen, som var initiativtaker Den nordlige dimensjon. Fra Stortinget deltar også representanter fra Nordisk råds delegasjon og fra Stortingets delegasjon til det arktiske parlamentarikersamarbeidet.

– Internasjonalt samarbeid i nord er først og fremst om menneskene som bor der. Vi skal legge til rette for at folkene i nord kan skape gode samfunn og kontakt på tvers av landegrensene. Da må vi blant annet ta tak i felles miljøproblemer og planlegge på tvers av landegrensene for tog og veier, sier Eirik Sivertsen, som leder Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.

Stortingspresident Tone W. Trøen holder åpningstalen under konferansen. Foto: Stortinget.

Stortingspresident Tone W. Trøen holder åpningstalen under konferansen. Foto: Stortinget.

Transportsamarbeid, maritim sikkerhet, miljøsamarbeid og bærekraftig turisme i nordområdene er blant temaene som blir tatt opp under parlamentarikerforumet. Tiltak mot antibiotikaresistens blir også et viktig punkt på agendaen onsdag. Forumet skal vedta et sluttdokument som vil bli sendt til medlemslandenes regjeringer og berørte organisasjoner på nasjonalt og regionalt nivå.

Tuesday 19 November

Session 1: Opening of the Sixth Northern Dimension Parliamentary Forum

Chairperson: Mr Eirik Sivertsen, MP, Norway

09:00

Welcome address

Ms Tone Wilhelmsen Trøen, President of the Storting – the Norwegian Parliament

and

Ms Ida Pinnerød, Mayor of Bodø Municipality

09:15

«20th anniversary of the Northern Dimension. How to ensure resilient and sustainable societies within the Northern Dimension region», keynote speech

Mr Paavo Lipponen, former Prime Minister of Finland

Followed by a dialogue with a youth panel:

Ms Daria Makhotina, Murmansk, Russia

Mr Sebastian Henriksen, Tromsø, Norway

Ms Rosa-Máren Magga, Enontekiö, Finland

 

Moderated by Mr Eirik Sivertsen, MP, Norway

10:00

Coffee break   

Session 2: International transport cooperation and maritime security in the High North

Chairperson: Ms Silja Dögg Gunnarsdottir, MP, Iceland

10:15

Video introduction by the Joint Rescue Coordination Center, North Norway

«Search and rescue in the High North»,

Ms Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Minister of Public Security

«Transport in the Arctic and the need for an integrated policy»

Mr Othmar Karas, Vice-President of the European Parliament

«Investing in transport and logistics in the North»,

Mr Thomas Wrangdahl, First Vice-President & Head of Lending, Nordic Investment Bank

Report on ongoing projects and future strategies of the Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPTL),

TBC

Open debate

Session 3: Environmental cooperation in the Northern Dimension

Chairperson: Mr Jānis Vucāns, MP, President of the Baltic Assembly

14:15

«Environmental cooperation in the North»,

Mr Ketil Kjenseth, MP, Chair of the Standing Committee on Energy and the Environment, Norway

«Environmental cooperation in the Baltic Sea Region»,

Ms Satu Hassi, MP, Finland

Reports on ongoing projects and future strategies of the Northern Dimension Environmental partnership (NDEP),

Ms Ewa Manik, Principal Manager, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Open debate

15:15

Coffee break

Session 4: Sustainable tourism and cultural entrepreneurship

Chairperson: Senator Yuriy Vazhenin, MP, Russian Federation

15:30

Short videointroduction

«Bodø – European Capital of Culture 2024, regional impacts for sustainability and entrepreneurship»,

Mr Tomas Norvoll, President of Nordland County Government

«Culture as a basis for sustainable and lively societies in the North»,

Mr Evgeniy Goman, creator and director of the Arctic Theatre in Murmansk

Report on ongoing projects and future strategies of the Northern dimension partnership on Culture (NDPC),

Ms Dace Resele, Head of the NDPC Secretariat

Open debate

16:30

End of conference day one

Wednesday 20 November

Session 5: Strengthened policies to improve health and social wellbeing through cooperation within the Northern Dimension Area

Chairperson: Ms Olga Epifanova, MP, Russian Federation

09:00

«Antimicrobial resistance. An expected medical and economic crisis»,

Mr Dag Berild, Professor of infectious disease at Oslo University Hospital. Head of the antibiotic stewardship team at Oslo University Hospital

Ms Christel Schaldemose, Member of the European parliament

Report on the outcome of the Northern Dimension Antibiotic Resistance Study (NoDARS), and ongoing projects

Ms Ülla-Karin Nurm, Director, Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing

Open debate

Session 6: Reflections on future policies for the Northern Dimension

Moderator: Dr Andreas Østhagen, Senior Research Fellow, Fridtjof Nansen Institute 

10:15

Panel discussion

Mr Audun Halvorsen, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Norway

Mr Lars-Gunnar Wigemark, Ambassador-at-Large for the Arctic, EU

Mr Ari Trausti Guðmundsson, MP, Chair of the Arctic delegation, Iceland

Ms Olga Epifanova, MP, Russian Federation

Open debate 

Session 7: Adoption of the Conference Statement, and concluding remarks

11:15

Conference statement and concluding remarks

Mr Eirik Sivertsen, Chair of the Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region


Sist oppdatert: 19.11.2019 12:44