Stortinget godt representert. Foran f.v.: Hårek Elvenes, Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete og Sverre Myrli. Bak f.v.: Lene C. Westgaard-Halle og Trond Helleland. Foto: Stortinget.

Stortinget godt representert. Foran f.v.: Hårek Elvenes, Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete og Sverre Myrli. Bak f.v.: Lene C. Westgaard-Halle og Trond Helleland. Foto: Stortinget.

NATO PA holdt høstsesjon i London

NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i London fra 11. til 14. oktober. Stortingets NATO PA-delegasjon deltok.

Fra Stortinget deltok delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde (Frp), nestleder Liv Signe Navarsete (Sp), Sverre Myrli (Ap), Trond Helleland (H), Lene C. Westgaard-Halle (H) og Hårek Elvenes (H).

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg svarte på spørsmål fra NATO-parlamentarikerne midt i en svært krevende tid for alliansen. Foto: NATO PA.
NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg svarte på spørsmål fra NATO-parlamentarikerne midt i en svært krevende tid for alliansen. Foto: NATO PA.

Vedtak om kjernefysisk avskrekking, cybersikkerhet, Afghanistan og Afrika

Under NATO PAs årlige sesjoner behandles rapporter og resolusjoner om en rekke sikkerhetspolitiske temaer. Under sesjonen i London ble det vedtatt resolusjoner om blant annet kjernefysisk avskrekking, cybersikkerhet, den vanskelige situasjonen i Afghanistan og sikkerhetsutfordringer fra Afrika. En rapport om sikkerhetssituasjonen i nordområdene ble også diskutert og godkjent av forsamlingen. I tillegg var konsekvenser av sammenbruddet til INF-avtalen om mellomdistanseraketter et viktig tema.

– Møtene i NATO PA gir rike muligheter til faglig oppdatering om ulike sikkerhetsutfordringer. I tillegg gir de også en anledning til å bli personlig kjent med parlamentarikere fra alle alliansens medlemsland. Selv om det kanskje kan høres litt klisjéfylt ut, er det ingen tvil om at dette styrker samholdet internt i alliansen, sier delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde.

Generalsekretær Stoltenberg svarte på spørsmål

Under plenumssesjonen mandag 14. oktober deltok blant andre NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Tradisjonen tro svarte generalsekretæren på spørsmål fra de nasjonale delegasjonene, som spente vidt. Flere delegasjoner rettet hard kritikk mot Tyrkias militæraksjon mot kurderne i Nord-Syria, og Stoltenberg sa at han var dypt bekymret for situasjonen.

– Det er ingen tvil om at Tyrkias militæraksjon i Nord-Syria setter alliansen på en stor prøve. Diskusjoner om flere andre temaer, bl.a. bruken av økonomiske sanksjoner, viser også at det er en rekke ulike synspunkter og interesser i alliansen. Samtidig kan en parlamentarikerforsamling være et egnet sted for å få slike uenigheter frem i lyset, slik at man kan forsøke å moderere dem, sier Tybring-Gjedde.

Sverre Myrli (Ap) stilte Stoltenberg spørsmål om generalsekretærens syn på Kinas fremvekst. Foto: Stortinget.
Sverre Myrli (Ap) stilte Stoltenberg spørsmål om generalsekretærens syn på Kinas fremvekst. Foto: Stortinget.

Sverre Myrli stilte generalsekretær Stoltenberg et spørsmål om NATOs syn på Kinas fremvekst.

– Med vår alliansetilknytning er vi jo, naturlig nok, veldig opptatt av hva som skjer i USA og Russland. Men vi ser nå at også Kina er i ferd med å bli en stor aktør ikke bare økonomisk og industrielt, men også sikkerhetspolitisk. Det var betryggende å bli forsikret om at NATOs generalsekretær er svært oppmerksom på dette, sier Myrli.


Sist oppdatert: 15.10.2019 09:12