Stortinget mottok NIMs årsmelding for 2020

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk overlevert årsmelding fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) den 8. april.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mottok rapporten digitalt. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mottok rapporten digitalt. Foto: Stortinget.

− NIM gjør et viktig arbeid for å sørge for at menneskerettighetene følges og ivaretas i Norge. Det handler om vår grunnleggende rettigheter og trygghet som norske borgere. NIM skal overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, og de skal legge fram anbefalinger som skal sikre at de norske forpliktelsene blir oppfylt, sier Trøen.

I tillegg til at NIM er et kontrollorgan, har institusjonen ansvar for rådgivning og opplæring om menneskerettigheter. Årsmeldingen tar for seg alle delene ved virksomheten, og viser til et høyt aktivitetsnivå på mange viktige områder på menneskerettighetsfeltet.

Nå oversendes årsmeldingen til Justiskomiteen, som vil behandle den på vanlig måte.

Les NIMs årsmelding for 2020 her


Sist oppdatert: 08.04.2021 15:17