Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité mandag 15. mai 2017

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Finansmarkedsmeldingen 2016-2017

Meld. St. 34 (2016-2017)

Høringsprogram
Måndag 15. mai 2017 
12.15 - 12.45  SENTRALBANKSJEFENS REDEGJØRELSE
12.45 - 13.30  SPØRSMÅL OG SVAR
13.30 - 13.40  PAUSE
  Felles høring med 6 instanser
13.40 - 13.45  FINANS NORGE
Idar Kreutzer, administrerende direktør
Ole Morten Geving, direktør
13.45 - 13.50  FINANSFORBUNDET
Dag Arne Kristensen, leder politikk
Kirsti Grande, spesialrådgiver
13.50 - 13.55  BOLIGPRODUSENTENE
Per Jæger, administrerende direktør
Jøns Sjøgren, markedssjef
13.55 - 14.00  NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
Carl O. Geving, administrerende direktør
Svein Strømnes, kommunikasjonssjef
14.00 - 14.05  FORBRUKERRÅDET
Jorge Jensen, fagdirektør finans
Bjarki Eggen
Geir Ormseth
14.05 - 14.10  ENERGI NORGE
Oluf Ulseth, administrerende direktør
Bendik Solum Whist, myndighetskontakt
Ingvar Solberg, næringspolitisk rådgiver
Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø
14.10 - 14.30  SPØRSMÅL OG SVAR

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring