Program for

Åpen høring i Stortingets justiskomité torsdag 17. september 2020

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) (unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16)

Prop. 66 L (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 17. september 2020 
12.45 - 12.48  Innledning ved komiteleder
12.48 - 12.53  NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER (NIM)
Anine Kierulf, spesialrådgiver
Mina Haugen, rådgiver
12.53 - 12.58  AMNESTY INTERNATIONAL NORGE
Nina Langslet, kampanjeleder
Tale Birkeland Hungnes, politikk- og samfunnssjef
12.58 - 13.03  WHRC NORGE
Christina Ellingsen, representant
13.03 - 13.08  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
Helene Falch, rådgiver
13.08 - 13.13  JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER (JURK)
Johanne Svarva Helgebostad, saksbehandler
Siri Jones Gaaseide, saksbehandler
13.13 - 13.18  FORANDRINGSFABRIKKEN
Marit Sanner, leder
Vanessa proff
13.18 - 13.23  ECO EQUALITY AS
Kjersti Aspheim, daglig leder
13.23 - 13.30  Pause
13.30 - 13.35  INDREMISJONSFORBUNDET
Petter Olsen, medieleder
Erik Furnes, generalsekretær
13.35 - 13.40  KRISTEN KOALISJON NORGE
Jan-Aage Torp, styreformann
13.40 - 13.45  PARTIET DE KRISTNE
Erik Selle, partileder
Natacha Gatete, sentralstyremedlem
13.45 - 13.50  BØNNELISTA
Jo Hedberg, styreleder
13.50 - 13.55  KRISTEN MEDIAALLIANSE
Bjarte Ystebø, redaktør
13.55 - 14.00  VERDIALLIANSEN - NETTVERK FOR MENNESKERETTIGHETER OG KRISTNE VERDIER
Petter Kirkeholmen, styremedlem
Kristian Yndestad, medlem
14.00 - 14.05  STIFTELSEN MORFARBARN
Øivind Benestad, daglig leder
14.05 - 14.10  SKEIVT KRISTENT NETTVERK
Elisabeth Meling, kontaktperson
Siv Inglis, kontaktperson
14.10 - 14.15  Pause
14.15 - 14.20  SKEIV VERDEN
Stephen Adom, daglig leder
Bassel Hatoum, styreleder
14.20 - 14.25  SKEIV UNGDOM
Robin Leander Wullum, politisk nestleder
14.25 - 14.30  FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD
Ingvild Endestad, leder
Elsa Skjong , juridisk rådgiver
14.30 - 14.35  SNU - SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM
Ane Sødal, politisk utvalg
Millie Girardeau, politisk utvalg
14.35 - 14.40  FORENINGEN FOR LESBISKE, HOMOFILE OG BIFILE AV 2019 (LLH-2019)
Tonje Gjevjon, styremedlem
Loke Aashamar, styreleder

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.