Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 16. mars 2021

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform - opphevelse av straffansvar m.m.) 2) Representantforslag om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges 3) Representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet

Prop. 92 L (2020-2021), Dokument 8:111 S (2020-2021), Dokument 8:119 S (2020-2021)

Høringsprogram
Tysdag 16. mars 2021 
09.00 - 09.02  Innledning ved komitéleder Geir Jørgen Bekkevold
09.02 - 09.12  RUSREFORMUTVALGET
Runar Torgersen, leder
Rune Solberg Swahn, medlem
09.12 - 09.27  Spørsmål til Rusreformutvalget
09.27 - 09.37  POLITIDIREKTORATET
Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør
Kristin Ottesen Kvigne, sjef Kripos
Elisabeth Drange, avsnittsleder Kripos
Pål Meland, seniorrådgiver
Kristin Elnæs, seksjonsleder
09.37 - 09.42  Spørsmål til Politidirektoratet
09.42 - 09.57  RIKSADVOKATEN
Jørn Maurud, riksadvokat
Geir Evanger, statsadvokat, Det nasjonale statsadvokatembete
Nina Prebe, kst. førstestatsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
09.57 - 10.07  Spørsmål til Riksadvokaten
10.07 - 10.12  FORSVARET
Elisabeth Natvig, viseadmiral
Tom Simonsen, HR direktør
Connie Stien, sjef Forsvarets sikkerhetsavdeling Kommandør
Anniken Riise, landstillitsvalgt
10.12 - 10.17  Spørsmål til Forsvaret
10.17 - 10.25  Pause
10.25 - 10.30  HELSEDIREKTORATET
Bjørn Guldvog, helsedirektør
Linda Granlund, divisjonsdirektør
Åste Herheim, avdelingsdirektør
10.30 - 10.35  Spørsmål til Helsedirektoratet
10.35 - 10.40  FOLKEHELSEINSTITUTTET
Knut Inge Klepp, områdedirektør
10.40 - 10.45  Spørsmål til Folkehelseinstituttet
10.45 - 10.50  DE REGIONALE HELSEFORETAKENE
Cecilie Skule, avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling Helse Sør-Øst
Cathrine Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst
10.50 - 10.55  Spørsmål til de regionale helseforetakene
10.55 - 11.05  KS - KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
Bjørn Arild Gram, styreleder
Camilla Dunsæd, kommunedirektør
Jon Qvortrup, spesialrådgiver
11.05 - 11.15  Spørsmål til KS
11.15 - 11.45  Pause
11.45 - 11.54  Felles høring tre instanser
11.45 - 11.48  POLITIETS FELLESFORBUND
Sigve Bolstad, forbundsleder
Morten Mossin, politisk rådgiver
11.48 - 11.51  PARAT POLITIET
Einar Kaldhol, leder
Cecilie Pukstad, nestleder
11.51 - 11.54  NORGES POLITILEDERLAG I PARAT
Marit Ellingsen, forbundsleder
Frank Sletten, landsstyremedlem
11.54 - 12.02  Felles spørsmål
12.02 - 12.14  Felles høring for fire instanser
12.02 - 12.05  NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING
Jan Erik Bresil, styreleder
Kristine Olsen Moss, generalsekretær
12.05 - 12.08  POLITIETS KRIMINALITETSFOREBYGGENDE FORUM (PKF)
Jane B. Dahl, leder
12.08 - 12.11  LEAP SCANDINAVIA
Bård Dyrdal, styreformann
12.11 - 12.14  KONFLIKTRÅDET TRØNDELAG
Trukket seg
12.14 - 12.24  Felles spørsmål
12.24 - 12.33  Felles høring for tre instanser
12.24 - 12.27  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Kai Øivind Brenden, andre nestleder
Svein Roald Schømer-Olsen, seniorrådgiver
12.27 - 12.30  LANDSGRUPPEN FOR HELSESYKEPLEIERE, NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Ann Karin Swang, leder
Ingeborg Berg-Olstad, fagrådgiver
12.30 - 12.33  DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Guri Spilhaug, leder for Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin
12.33 - 12.43  Felles spørsmål
12.43 - 12.55  Pause
12.55 - 13.07  Felles høring for fire instanser
12.55 - 12.58  NORSK PSYKOLOGFORENING
Håkon Skard, president
Mikael Sømhovd, spesialrådgiver
12.58 - 13.01  DEN NORSKE TANNLEGEFORENING
Camilla Hansen Steinum, president
13.01 - 13.04  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Hanne Glemmestad, medlem av forbundsledelsen
Andreas Kikvik, rådgiver
Inger Karseth, rådgiver
13.04 - 13.07  FAGFORBUNDET
Kurt Rønning, nestleder yrkesseksjon helse og sosial
Aina Larssen, rådgiver
Cecilie Haga, rådgiver
13.07 - 13.17  Felles spørsmål
13.17 - 13.32  Felles høring for fem instanser
13.17 - 13.20  INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI, UIO
Willy Pedersen, professor
13.20 - 13.23  POLITIHØGSKOLEN
Paul Larsson, professor
13.23 - 13.26  JURIDISKE FAKULTET, UIB
Hans Fredrik Marthinussen, professor
13.26 - 13.29  NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SAMTIDIG RUSMISBRUK OG PSYKISK LIDELSER
Lars Lien, faglig rådgiver og tidl. leder
13.29 - 13.32  SERAF - SENTER FOR RUS- OG AVHENGIGHETSFORSKNING (UIO)
Thomas Clausen, leder og professor
13.32 - 13.44  Felles spørsmål
13.44 - 13.53  Felles høring for tre instanser
13.44 - 13.47  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Pernille Huseby, generelsekretær
Lars Hjetland, leder for fagavdelingen
13.47 - 13.50  FAGRÅDET - RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
Jan Gunnar Skoftedalen, leder
Torhild Kielland, rågiver
13.50 - 13.53  FORENINGEN FOR HUMAN NARKOTIKAPOLITIKK
Arild Knutsen, leder
13.53 - 14.01  Felles spørsmål
14.01 - 14.15  Pause
14.15 - 14.27  Felles høring for fire instanser
14.15 - 14.18  PREVENTIO
Kenneth Arctander, styreleder
14.18 - 14.21  RIO - EN LANDSDEKKENDE BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET
Eva Pay, rådgiver
14.21 - 14.24  SPERO
Patrick Karlsen, daglig leder
14.24 - 14.27  MARBORG - BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET
Vidar Hårvik, daglig leder
14.27 - 14.37  Felles spørsmål
14.37 - 14.49  Felles høring for fire instanser
14.37 - 14.40  PSYNAPSE
Jørn Kløvfjell Mjelva, styreleder
14.40 - 14.43  RUSKEN INTERESSEORGANISASJON
Cathrine Frederich, styreleder
Maryam Noor, daglig leder
David Todnem, brukerrepresentant
14.43 - 14.46  FORENINGEN TRYGGERE RUSPOLITIK
Dagfinn Paust
Ina Spinnangr
14.46 - 14.49  FORBUNDET MOT RUSGIFT
Knut Reinås, forbundsleder
14.49 - 14.59  Felles spørsmål
14.59 - 15.25  Pause
15.25 - 15.34  Felles høring for tre instanser
15.25 - 15.28  IOGT I NORGE
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær
15.28 - 15.31  FORENINGEN FOR HELHETLIG RUSPOLITIKK (FFHR)
Jon Storaas, daglig leder
15.31 - 15.34  A-LARM
Silje Gundersen, regionleder
Bjarte Vandvik, strategisk rådgiver
15.34 - 15.42  Felles spørsmål
15.42 - 15.54  Felles høring for fire instanser
15.42 - 15.45  ALLIANSEN FOR RETTIGHETSORIENTERT RUSPOLITIKK (AROD)
Roar Mikalsen, leder
15.45 - 15.48  PASCAN - PASIENTFORENINGEN FOR SIKKER CANNABISBRUK
Christoffer Rørtveit, styreleder
15.48 - 15.51  CHEMFRIENDLY NORGE
Andrés Lekanger, styreleder
15.51 - 15.54  NORMAL NORGE
Ester Nafstad, daglig leder
15.54 - 16.04  Felles spørsmål
16.04 - 16.13  Felles høring for tre instanser
16.04 - 16.07  BARNEOMBUDET
Inga Bejer Engh, barneombud
Anders Cameron, seniorrådgiver
16.07 - 16.10  FORANDRINGSFABRIKKEN
Marit Sanner, fabrikkleder
Dania, Proff
Leon, Proff
Sara Bondø
16.10 - 16.13  JUVENTE
Kjetil Vesteraas, daglig leder
Christina Babington, styreleder
16.13 - 16.21  Felles spørsmål
16.21 - 16.30  Pause
16.30 - 16.39  Felles høring for tre instanser
16.30 - 16.33  TRYGGERE UNGDOM
Mikkel Tande, leder
16.33 - 16.36  UNGDOM MOT NARKOTIKA (UMN)
Meena Golabek, daglig leder
Iido Ali, styreleder
16.36 - 16.39  KFUK-KFUM NORGE
Marianne Brækken, programsjef
Kristin Walstad, leder for politikk og samfunnskontakt
Maria Louise Hansen, ungdomsleder
16.39 - 16.47  Felles spørsmål
16.47 - 16.59  Felles høring for fire instanser
16.47 - 16.50  MENTAL HELSE
Jill Arild, landsleder
Linda Berg-Heggelund, generalsekretær
Adrian Pracon, politisk rådgiver
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef
16.50 - 16.53  HIVNORGE
Anne Karin Kolstad
Halvor Frihagen, juridisk rådgiver
16.53 - 16.56  RÅDET FOR PSYKISK HELSE
Frances Taylor, politisk rådgiver
16.56 - 16.59  NORSK PASIENTFORENING
Eirik Strand, pasientrådgiver
16.59 - 17.09  Felles spørsmål
17.09 - 17.18  Felles høring for tre instanser
17.09 - 17.12  PION - PROSTITUERTES INTERESSEORGANISASJON I NORGE
Astrid Renland, administrativ ansvarlig
17.12 - 17.15  FATTIGNETTVERKET NORGE
Per Øgård, styreleder
17.15 - 17.18  SON - STRAFFEDES ORGANISASJON I NORGE
Rolf Solvang, styreleder
17.18 - 17.26  Felles spørsmål
17.26 - 17.35  Pause
17.35 - 17.47  Felles høring for fire instanser
17.35 - 17.38  TYRILISTIFTELSEN
Anders Dalsaune Jansen, leder
Camilla Fjeld, nestleder
17.38 - 17.41  STIFTELSEN KRAFT
Marte Yri Evensen, daglig leder
Joar Kaasa, Informasjonsleder i Det Nytter, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon
17.41 - 17.44  SYKEPLEIE PÅ HJUL, FRANSISKUSHJELPEN
Gunnar Thingnes, leder
17.44 - 17.47  RECOVERY OG TILFRISKING
Emil Sølyst, styreleder
17.47 - 17.57  Felles spørsmål
17.57 - 18.06  Felles høring for tre instanser
17.57 - 18.00  FRELSESARMEENS RUSOMSORG
Kristian Nygård, rådgiver
Benjamin Brekke-Nærstad, rådgiver
18.00 - 18.03  BLÅ KORS NORGE
Kjetil Haga, direktør for divisjon barn, omsorg og frivillighet
18.03 - 18.06  KIRKENS BYMISJON
Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær
Kari Gran, seniorrådgiver
18.06 - 18.14  Felles spørsmål
18.14 - 18.23  Felles høring for tre instanser
18.14 - 18.17  SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIV
Øyvind Hansen, æresmedlem
18.17 - 18.20  STIFTELSEN PHOENIX
Terje Turøy, direktør
Rune Hafstad, faglig leder
18.20 - 18.23  STIFTELSEN KIRKELIG RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP
Anne Louise Skoland, daglig leder
18.23 - 18.31  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.