Nyland, Aasmund

Nyland, Aasmund (1892-1967)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1954-1957

Gå til biletgalleri

Nyland, Aasmund har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.04.1892
  • Død 13.11.1967

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1945 - 1949, KrF.
  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1954 - 1957, KrF.