Berg, Alf

Berg, Alf (1911-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1961-1965

Gå til biletgalleri

Berg, Alf har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.06.1911
  • Død 28.07.1996

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Vestfold, 1961 - 1965, A.