Stemre, Astri

Stemre, Astri (1899-1970)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til biletgalleri

Stemre, Astri har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.06.1899
  • Død 03.03.1970

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1958 - 1961, V.