Haugen, Berthe

Haugen, Berthe (1899-1996)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1958-1961

Gå til biletgalleri

Haugen, Berthe har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 13.06.1899
  • Død 09.01.1996

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Østfold, 1958 - 1961, H.