Mortensen, Charles

Mortensen, Charles (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 13.04.1959

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 2001 - 2005, SV.
  • Vararepresentant nr 4 for Finnmark, 2005 - 2009, SV.