Skjæveland, Edle Daasvand

Skjæveland, Edle Daasvand (1969-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 23.12.1969

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1993 - 1997, SV.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Styret for Høgskolen i Bergen frå 1996

Tillitsverv i organisasjonar

  • Organisasjonssekretær