Lindgren, Gerd

Lindgren, Gerd (1917-2008)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1973-1977

Gå til biletgalleri

Lindgren, Gerd har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.05.1917
  • Død 05.12.2008

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1973 - 1977, SVf.