Lindgren, Gerd

Lindgren, Gerd (1917-2008)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1973-1977

Gå til biletgalleri

Lindgren, Gerd har gått bort.

Finn informasjon etter