Bakken, Ingvar

Bakken, Ingvar (1920-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
24 år, 189 dagar

Gå til biletgalleri

Bakken, Ingvar har gått bort.

Finn informasjon etter