Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Reymert, Ingvild Stakkevold

Reymert, Ingvild Stakkevold (1984-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2013-2017

Gå til biletgalleri