Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Prestbakmo, Ivar B.

Prestbakmo, Ivar B. (1968-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 37 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.11.1968

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1993 - 1997, Sp.
  • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1997 - 2001, Sp.

Verv

Tillitsverv i parti

  • Fylkessekretær Troms Sp 1998