Saugen, Jørgine

Saugen, Jørgine (1904-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1961-1965

Gå til biletgalleri

Saugen, Jørgine har gått bort.

Finn informasjon etter