Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Juvik, Kjell-Idar

Juvik, Kjell-Idar (1966-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Vararepresentant for
Nordland 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 32 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.05.1966 i Hemnes, Nordland
  • Son av butikkmedarbeider Arne Juvik (1931-2001) og husmor Liv Irene Hansen (1941-2013)

Stortingsperiodar

  • Representant nr 8 for Nordland, 2013 - 2017, A.
  • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 2013-2017

    Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
    Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjonar

  • 2013-2017

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017
    Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Grunnskole, Hemnes Sentralskole 1973-1982
  • Handel og kontor grunnkurs, Kongsvegen videregående skole 1982-1983
  • Førstegangstjeneste, Forsvaret 1985-1986

Yrke

  • Avdelingsleder/ekspeditør, Hemnes S-lag 1983-1987
  • Forsikringsagent, Samvirke Forsikring 1987-1988
  • Selger, Kontor og elektronikkservice AS 1988
  • Selger, Miljø AS 1988-1990
  • Daglig leder/eier, Kjells mat (dagligvare) 1990-1992
  • Daglig leder/eier Hemnes Servicesenter AS (Esso) 1992-1997
  • Brannmann, deltid, Hemnes kommune 1995-2003
  • Selger/selvstendig nærligsdrivende, tilknyttet Esso-stasjonene på Helgeland 1997-1998
  • Kundemottaker, Norsk Scania avd. Finneidfjord 1998-1999
  • Distriktsjef, Norsk Scania avd. Finneidfjord 1999-2003
  • Daglig leder, Bjerka Bil AS 2011-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Hemnes kommunestyre 1987-1991 (gruppeleder), ordfører 2003-2007, 2007-2011, medlem 2011-2015 (gruppeleder)
  • Varamedlem Hemnes formannskap 1991-1995, 1995-1999, medlem 1999-2003

Offentlege verv

  • Medlem Plan- og ressursstyret, Nordland 1988-1990
  • Leder Oppvekstutvalget, Hemnes 1992-1995
  • Varamedlem Indre Helgeland Regionråd 1995-1999, medlem 1999-2013
  • Medlem Administrasjonsutvalget, Hemnes 1999-2003, leder 2003-2011
  • Medlem og leder Arbeidsmiljøutvalget, Hemnes 1999-2011
  • Leder Beredskapsrådet, Hemnes 2003-2011
  • Nestleder HAF AS 2004-2012 (Interkommunalt renovasjonsselskap)
  • Medlem Utmarkskommunenes sammenslutning 2008-2014 (representant fra Nordland)
  • Nestleder Kommunekraft frå 2009

Tillitsverv i organisasjonar

  • Styremedlem Hemnes IL, fotballgruppa 1982-1986
  • Leder Hemnes båt- og fjordfestival frå 1996 (komité)

Andre administrative verv

  • Styremedlem Retura AS frå 2003 (Vara fra 2011)
  • Styremedlem Helgeland Kraftlag AS 2003-2012