Korsveien, Kåre

Korsveien, Kåre (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 15.09.1949

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Hedmark, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Industriarbeider