Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Lund, Marthe Scharning

Lund, Marthe Scharning (1976-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Vararepresentant for
Oslo 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 256 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Barne- og familiedepartementet

Politisk rådgiver
21.10.2005 -

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.07.1976

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1997 - 2001, A.
  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 2001 - 2005, A.
  • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Barne- og familiedepartementet, 21.10.2005 -