Asheim, Nils

Asheim, Nils (1895-1966)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1945-1949

Gå til biletgalleri

Asheim, Nils har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.12.1895
  • Død 26.08.1966

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1945 - 1949, V.