Torgnes, Paul Birger

Torgnes, Paul Birger (1954-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter