Lysklætt, Vera

Lysklætt, Vera (1954-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Finnmark 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.01.1954 i Jøssund, Sør-Trøndelag
 • Dotter av rektor Reidar Lysklætt (1933-) og lektor Gerd Jørgensen (1933-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Finnmark, 2005 - 2009, V.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2005-2009

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ex.art. 1973
 • Norges Landbrukshøgskole, landskapsarkitekt 1980
 • Pedagogikk 1993

Yrke

 • Lærer ved Kistrand skole 1973
 • Lærer ved Nordbytun ungdomsskole 1980-1981
 • Planlegger i Karasjok kommune 1981-1985
 • Reindriftskontoret i Øst-Finnmark 1984-1985
 • Lærer ved Karasjok ungdomsskole 1991-1998, fra 1999
 • Rektor ved Karasjok ungdomsskole 1998-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Karasjok kommunestyre 1999-2003
 • Varamedlem Karasjok formannskap 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Finnmark 1999-2003
 • Varamedlem fylkesutvalg, Finnmark 2003-2007

Offentlege verv

 • Varamedlem Utbyggings- og samferdselsstyret, Finnmark 1999-2003
 • Medlem Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget, Finnmark frå 2003

Tillitsverv i parti

 • Leder Karasjok V frå 1995
 • Leder Finnmark V frå 1996
 • Medlem Vs landsstyre frå 1996