Guthormsen, Aagot Gjems

Guthormsen, Aagot Gjems (1890-1976)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Guthormsen, Aagot Gjems har gått bort.

Finn informasjon etter